La junta

La junta directiva actual, sorgida de l’Assemblea general corresponent a l’exercici 2013, està formada per:

President ……………:  Jordi Rius Castro
Vicepresidenta ……:  Neus Quintana Vallvé
Tresorera …………..:  Isabel Parra Toldrà
Secretaria ………….:  Mª Àngels Tomàs Alpuente
Vocal ………………..:  Raimon Pey Ribas
Vocal ………………..:  Montserrat Aguasca Solé
Vocal ………………..:  Mª Lluïsa Navarro Revert