Els nostres objectius

A més de la gestió de les activitats del Club i dels seus recursos, tant humans com socials i econòmics, els principals objectius d’aquesta Junta són:

  • millorar els canals de comunicació de l’Entitat

  • promoure el Club com a lloc de trobada

  • ampliar la participació a les diverses seccions i crear-ne de noves, si cal

  • divulgar les activitats que realitzem habitualment

  • incorporació a la nostra massa social d’aquelles persones que estiguin interessades en les esmentades activitats.