SABÍEU QUE … (LA FARGA DE BEBIÉ)

… el nom de la la colònia tèxtil La Farga de Bebié és un compost que ens indica l’activitat industrial anterior i el nom de l’enginyer i propietari suïs que la fundà el 1895?

A l’antic molí de Rocafiguera si havia fabricat ferro dins al segle XVIII. Tot i que a principis del XIX es reconvertí en molí fariner i a finals del XIX en colònia tèxtil, conservà el qualificatiu de «farga».

Per la seva banda l’enginyer suïs Edmond Bebié i propietari d’una fàbrica de filats de llana moguda per energia hidràulica, aprofità les característiques del riu en aquest punt del Ter per establir-hi una colònia tèxtil que també es va conèixer amb el nom de «la dels suïssos»

La gran quantitat de «colònies tèxtils» que hi havia aprofitant els corrents dels rius Ter i Llobregat ens indica l’auge de l’expansió industrial a la Catalunya de la segona meitat del segle XIX principis del segle XX.

Totes aquestes fàbriques tenen com a característiques comunes:són fàbriques que se situen al costat d’un riu per aprofitar la energia hidràulica; hi havia els precaris habitatges pels treballadors; l’església i l’escola pel infants. També s’hi troben incipients serveis mèdics, d’infermeria, etc.

Tenint en compte el context social de l’època –la jornada de 8 hores no va arribar fins al 1919 després de la vaga de La Canadenca– les condicions laborals i humanes en aquests poblats eren força deficients.

Tot i ser puntals per la la industrialització de Catalunya, a causa de les reivindicacions socials del segle XX va fer que mantenir la mà d’obra a costat de la fàbrica fos poc rendible i amb la crisi del sector tèxtil de finals de segle van acabar tancant totes elles.

Aquesta entrada va ser publicada a Cultura.