Renovació Junta directiva

A l’Assemblea extraordinària del 20 d’abril es va presentar i aprovar la Junta que per un període de tres anys dirigirà les activitats del Club.

Els seus components són:

President            Jordi Rius Castro
Vicepresident    Raimon Pey Ribas
Secretària            Mª Àngels Tomàs Alpuente
Tresorer                Joan Almirall Juan
Vocal LOPD        Mª Lluïsa Navarro Revert
Vocal                    Josep Solé Cantó