VOLEM VOTAR !

Fa més de 250 anys, el 1748, Charles-Louis de Secondat, senyor de la Brède i baró de Montesquieu va publicar l’obra L’esperit de les lleis” on es defineix amplament el concepte de separació de poders –legislatiu, executiu i judicial– com a principi bàsic de la democràcia.

El passat 20 de febrer en la presentació al Congrés dels Diputats (legislatiu) de la Declaració de Sobirania aprovada pel Parlament de Catalunya, es va llegir una carta del President del Govern (executiu) on recomanava què havien de votar els diputats, fet que representa una clara interferència en el principi democràtic de la separació de poders.

En les darreres setmanes hem sentit afirmacions de diferents membres del Govern (executiu) dient que el Tribunal Constitucional (judicial) suspendria la Llei de Consultes aprovada pel Parlament, fins i tot abans d’haver-se publicat l’esmentada Llei, sense que el President d’aquest Tribunal hagi protestat d’aquesta nova interferència entre poders.

Tornant a Montesquieu, convé recordar algunes frases seves:

  • No hi ha pitjor tirania que la que s’exerceix a l’ombra de les lleis i a l’empara de la justícia.
  • Una cosa no és justa perquè sigui llei, però ha de ser llei perquè és justa.

I, recordant l’època en que va viure el filòsof francès quan virtut significava honestedat (no es pot mentir, no es pot robar, etc.):

  • El principi del govern democràtic és la virtut.

En resum, afegint-nos al clam popular,  VOLEM VOTAR !

 Volem votarJordi Rius